tel. 22 616 27 63

sus@pifs.org.pl

Działasz w branży szkoleń? doradztwa? coachingu? mentoringu?

 • Chcesz potwierdzić profesjonalizm swojej firmy
 • Ułatwić klientom dokonania wyboru dostawcy usług
 • Uzyskać dostęp do funduszy EFS w BUR PARP (d. RUR PARP)
 • Zastanawiasz się jak zwiększyć skuteczność biznesu
  i podnieść jakość oferowanych usług szkoleniowo-rozwojowych
 • wybierz SUS 2.0

  dołącz do grona dostawców
  najwyższej jakości usług

Już wkrótce kolejny webinar SUS 2.0

 • Wymogi standardu
 • Procedura uzyskania certyfikatu
 • Przygotowanie do audytu
 • Pytania do eksperta i audytora

udział bezpłatny


Sprawdź kalendarium webinarów PIFS
Obejrzyj zapis poprzedniego webinara

O standardzie SUS 2.0

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 1000 organizacjach.

Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych - RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.


Standard koncentruje się na 4 obszarach:

 • Zarządzanie firmą
 • Sposób świadczenia usług
 • Kompetencje kadr
 • Organizacja i logistyka usług
Poznaj wymogi standardu Sprawdź, czy je spełniasz Przeczytaj FAQ Zamów audyt

Co zyskasz dzięki SUS 2.0?

 • Wejdziesz do prestiżowego grona dostawców najwyższej klasy usług szkoleniowych.
 • Wzmocnisz wizerunek profesjonalnej firmy, swoją pozycję rynkową oraz konkurencyjność.
 • Uzyskane rekomendacje pomogą Ci rozwijać firmę i poprawiać jakość świadczonych usług.
 • Spełnisz wymogi PARP dotyczące rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP (d. Rejestrze Usług Rozwojowych), co pozwoli Ci świadczyć dla swoich klientów usługi dofinansowane z EFS.


Poświadczenie spełniania przez firmę szkoleniowo-rozwojową najwyższych standardów profesjonalnego działania
i świadczenia usług zgodne z normami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych to świetna inwestycja we własny biznes.

Ewa Puzia, Przewodnicząca Komisji Jakości Usług Szkoleniowych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych: Naszym celem jest zachęcenie podmiotów funkcjonujących na rynku szkoleniowym do rozwoju i ciągłego doskonalenia usług, m.in. poprzez wdrażanie systemów zarządzania jakością i stałe monitorowanie procesów im towarzyszących. Przekłada się to na wzmocnienie pozycji danej firmy na rynku oraz zapewnia klientom końcowym maksymalne efekty.


Grażyna Zalewska,
Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie


„Wzrost konkurencyjności na rynku usług szkoleniowych wpływa na konieczność poszukiwania atutów wyróżniających firmę spośród innych podmiotów. Poza tym, do czynników zewnętrznych należy zaliczyć wymagania odbiorców, którzy wymuszają na swoich usługodawcach stosowanie standardów potwierdzających jakość świadczonych usług, posiadanie odpowiednich certyfikatów i akredytacji itp. Znaczenie firmy szkoleniowej zwiększa się, m.in. gdy może wykazać się ona stosowaniem standardów jakościowych. Jest wówczas postrzegana jako podmiot bardziej wiarygodny w świadczeniu usług szkoleniowych. W ostatnim czasie widoczny jest wzrost znaczenia kryteriów jakościowych w ogłaszanych przetargach i konkursach, co wpływa na ocenę składanych ofert”.

Marta Pikus,
Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. z o.o.


„Ośrodek Szkolenia Technicznego stosuje system zarządzania ISO 9001:2008 w zakresie projektowania i realizacji szkoleń BHP, zawodowych i menadżerskich. Standard Usług Szkoleniowych PIFS jest kompatybilny z normą ISO, lecz w sposób bardziej zbliżony do branży szkoleniowej pozwala rozszerzyć jakość szkoleń. Pracując wg określonych zasad, SUS wpływa na doskonalenie metod nauczania, jakości oraz pozwala stosować lepsze praktyki”.

Wioleta Iskra,
Centrum Edukacji Grupa ORLEN


„Zdecydowaliśmy się na wybór Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS, ponieważ świadczymy usługi szkoleniowo-doradcze działając na rzecz rozwoju i ciągłego podnoszenia jakości proponowanych rozwiązań. SUS umożliwia wyznaczyć punkt odniesienia dla odbiorców szkoleń, organów administracji publicznej i innych instytucji, a także osób indywidualnych, które potrzebują wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. SUS pozwala naszym klientom zweryfikować działania podejmowane w toku procesu szkoleniowego czyniąc go przejrzystym oraz jest gwarantem wysokiej jakości proponowanych przez nas usług”.

Jolanta Sarata,
HUMANEO


„Standard Usługi Szkoleniowej PIFS stał się rozpoznawalny na rynku i postrzegany jako rękojmia właściwej jakości świadczonych usług edukacyjnych. HUMANEO zdecydowało się na przystąpienie do SUS, aby wzmocnić swoją rynkową konkurencyjność”.

Małgorzata Procner,
Dyrektor w ACT Advanced Corporate Trening


„Będąc firmą szkoleniową oferującą i promującą wysoką jakość swoich usług uznaliśmy za naturalne podpisanie się pod kryteriami, które tę jakość określają. Standard SUS traktujemy jako deklarację postępowania, tym samym zgłaszamy gotowość do „bycia sprawdzonym”.

3 kroki do uzyskania SUS 2.0

 • Samoocena

  Firma dokonuje oceny stopnia wymagań SUS 2.0 w zakresie jakości realizowanych usług szkoleniowo-rozwojowych oraz sposobu zarządzania firmą i kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.
  Poznaj standard >
  Praca wykonana jest w oparciu o kwestionariusz samooceny SUS 2.0. Aby przeprowadzić samoocenę:

  Pobierz arkusz >
 • Audyt

  Po etapie samooceny instytucja szkoleniowa poddaje się audytowi w celu potwierdzenia zgodności sposobu realizacji usług ze standardami SUS 2.0.

  Audyt przeprowadzany jest przez niezależnych certyfikowanych audytorów DEKRA Certification i bazuje na uzyskanych dowodach. Zaufaj ekspertom DEKRA Certification – renomowanemu specjaliście w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, produktów i usług oraz personelu.

  Zamów audyt >
 • Certyfikacja

  Gdy audyt potwierdza spełnienie wymagań SUS 2.0, firma szkoleniowa otrzymuje certyfikat.

  Gdy audyt potwierdza niekompletne spełnienie kluczowych wymagań SUS 2.0, firma zostaje wezwana do usunięcia przeszkód lub uzupełnienia braków. Po pozytywnej weryfikacji wprowadzonych zmian otrzymuje certyfikat.

  Gdy audyt nie potwierdza spełniania wymagań SUS 2.0, firma nie otrzymuje certyfikatu. Certyfikacja usług może zostać ponownie przeprowadzona w firmie po prawidłowym wdrożeniu standardów SUS 2.0.

DEKRA zapewnia niezależną i bezstronną ocenę poprzez audyty podmiotów działających w branży szkoleniowej oraz realizowanych przez nie usług. Celem audytu jest zbieranie obiektywnych danych potwierdzających zgodność realizacji usługi z wymogami SUS 2.0.

 • Certyfikacja ważna jest przez 3 lata.
 • Aby utrzymać ważność certyfikatu SUS 2.0, po 1. i 2. roku przeprowadzany jest audyt przeglądowy – potwierdzający przestrzeganie standardów SUS 2.0.
 • Po 3 latach firma przechodzi audyt recertyfikujący, który zapewnia ciągłość certyfikacji – utrzymanie standardu spełniającego rosnące oczekiwania rynku i klientów wymaga systematycznej weryfikacji dokonywanej przez niezależnych ekspertów.

SUS 2.0 – Od ekspertów dla eksperów

 • Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 został wypracowany przez profesjonalistów,
  wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska
  z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych.
 • Jest sygnowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych - największą w Polsce organiację branżową zrzeszającą firmy świadczące usługi szkoleniowo-rozwojowe.
 • SUS 2.0 to jedyny standard w branży zorientowanym na rezultaty (evidence based).
 • Certyfikat potwierdzający spełnianie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.
 • Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku, ponieważ:
 • Nie koncentruje się na samym spełnieniu wymagań, a na rozwoju i ciągłym doskonaleniu usług
 • Odnosi się do efektów uczenia się i rozwoju oraz osiąganych wyników, jednocześnie zachowując dowolność praktyk służących ich osiąganiu
 • Zawiera szereg narzędzi wspierających jakość usług w formie rekomendacji
 • Skupia się na odpowiednim doborze kadry zapewniającej właściwą realizację usług
 • Nastawiony jest na sposób zarządzania firmą, kompetencje kadry odpowiedzialnej za realizację usług oraz sam proces świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych
 • Zorientowany jest na klienta, pokazując jakie praktyki firmy szkoleniowej prowadzą do zamierzonych rezultatów i zapewniają wysoką jakość wykonania usług

Koszt audytu certyfikacyjnego to 3899 PLN netto (od 01.10.2023 - 4460 PLN netto)
Dla członków PIFS rabat w wysokości ponad 1000 zł! od 01.10.2023 r.


Całkowity koszt za 3 lata, uwzględniający audyt oraz przeglądy po 1. i 2. roku: 4899 PLN netto,
od 01.10.2023 r. 5660 PLN) (dla członków PIFS 3899 zł, od 01.10.2023 r. 4520 PLN)
Nie czekaj! Zgłoś swoją firmę do SUS 2.0

Napisz do nas aby uzyskać formularz zamówienia

Współpracują z nami:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.